Time Machine เครื่องมือข้ามเวลา

Time Machine เครื่องมือข้ามเวลา ถือเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมาเป็นเวลายาวนานเพราะการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะสร้าง Time Machine เหล่านี้ขึ้นมาทำให้เกิดการทดลองต่างๆและคาดการณ์ในความที่จะเป็นไปได้มากมาย

แต่การที่เราจะสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัจจุบันแลเดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคตได้นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความเร็วที่มีความเร็วเท่าแสงและเป็นการใช้พลังงานอย่างมหาศาลเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปอีกจุดหนึ่งได้หรือการเดินทางไปยังอดีตและอนาคตนั่นเอง และยังมีผลงานการทดลองที่น่าสนใจอยู่ชิ้นหนึ่ง

โดยการนำแผ่นยางเพื่อใช้ในการทดลองโดยการพับแผ่นยางทั้งสองนั้นเข้าหาก่อนและใช้แรงกระโดดที่แรงมากจากจุดหนึ่งบนแผ่นยางไปยังอีกจุดหนึ่งบนแผ่นยางพบว่าเกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกสิ่งนี้ว่าการบิดเบี้ยวของขักรวาลและเกิดเป็นอุโมงค์รูหนอน ซึ่งในความเป็นไปได้ในการเดินทางข้ามเวลานั้นสามารถที่จะเดินทางผ่านอุโมงค์รูหนอนนี้ได้

เพราะมีการจำลองภาพออกเป็นอนุภาพของแสงว่าอนุภาพของแสงนั้นสามารถที่จะเดินทางผ่านรูปหนอนนี้ได้นั่นเอง ซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะสามมรถเดินทางเพื่อข้ามเวลาได้จริงแต่ด้วยการเดินทางข้ามเวลานั้นจะต้องใช้พลังงานในการเดินทางที่มากทำให้เจ้าอุโมงค์ตัวหนอนนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถถล่มลงมาและเกิดการดับสูญนั่นเอง

ข้ามเวลาและย้อนเวลาแบบในหนังหรือซีรี่ส์ ซึ่งในหนังหรือซีรี่ส์นั้นเป็นเพียงการจำลองและมีการอ้างอิงตามทฤษฎีความเป็นไปได้ แต่หนังและซีรี่ส์นั้นจะมีการใส่เนื้อหาเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดจากจินตนาการผู้เขียนบท เพราะความเป็นจริงแล้วนั้นการเดินทางข้ามเวลายังไม่ได้มีการยืนยันว่าสิ่งใดที่จะสามารถทำให้เดินทางเพื่อข้ามเวลาไปได้มีเพียงการคาดการณ์และการวแคราะห์ในความน่าจะเป็นเท่านั้น 

ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่สามารถไปยังอนาคตได้ การย้อยเวลานั้นไม่สามารถทำได้มีนักวิทยาศาตร์ได้กล่าวไว้จำนวนมากเพราะการเดินทางไปแก้ไขสิ่งที่เป็นอดีตไม่มีวิธีใดที่จะสามารถทำไก้และไม่มีความเป็นไปได้ด้วย

เพราะมนุษย์นั้นมีการเจริญเติบโตไม่สามารถที่จะกลับไปยังอดีตได้นั่นเอง แต่สามารถที่จะเดินทางไปยังอนาคตและบางครั้งความฝันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถที่จะมีโอกาศเดินทางไปยังอนาคตได้นั่นเองเพราะความฝันโดยส่วนใหญ่เรามักจะฝันถึงภาพในอนาคตมากกว่าอดีตนั่นเอง

ถ้าสามารถที่จะใช้เครื่องเดินทางข้ามเวลาได้จริง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะเราจะได้สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและสามารถที่จะเดินทางไปยังอนคตเพื่อให้เรานั้นสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆในอนาคตได้นั่นเอง

Time Machine จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์หรือไม่ตอบเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่จพำเป็นเพราะชีวิตโดยปกติของมนุษย์นั้นเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งใดที่เราเคยทำผิดพลาดเราก็แค่เพียงปล่อยให้มันผ่านไปและเรียนรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะดีกว่า

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์ ภาษาไทย