การเข้าสังคมของเด็กน้อย

การเข้าสังคมของเด็กน้อย

การเข้าสังคมของเด็กน้อย ลูกวัยเด็กวัยน้อยที่น่ารัก มักชอบการเข้าสังคม แต่ส่วนมากก็ยังคงมีนิสัยยึดตัวเองเป้นศูนย์กลาง เล่นกันกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ไม่นานก็จะเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องตามประสาเด็กๆ เช่นการแย่งของเล่นเอย ลัดคิวขึ้นของเล่นกัน

ซึ่งการแสดงออกถึงความไม่พอใจของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป บ้างโวยวาย บ้างฟ้องพ่อแม่ บางคนก็กัดเพื่อน ซึ่งการทะเลาะกันเองนี้จะหายไปเร็วมากๆ ลักษณะพักเดียวเดี๋ยวก็ลืม คุณพ่อคุณแม่จึงต้องมีวิธีการสอนให้เข้าใจถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ที่เขาอยู่ เช่นการแบ่งปันของกันการเล่นด้วยกัน การไม่เอาแต่ใจตัวเองก้ดี ลูกน้อยจะชอบการเข้าสังคม มักเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันแต่ก็ยังจะไม่มีเพื่อนที่สนิทที่สุด การเล่นจึงเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆ

ตามอารมณ์ในตอนนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือการแบ่งปัน วัยเด็กมีการรู้จักการแบ่งปัน แต่ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไป และบางทีก็ไม่ใช่การแบ่งปันจริงๆ แต่เป็นการยอมแบ่งเพื่อแลกกับสิ่งตัวเองรั้นต้องการต่างหาก ฟังแล้วดูเจ้าเล่ห์ แต่นี่ก็คือพัฒนาการในการเข้าสังคมของลูก

การเป็นต้นแบบที่ดี ในการเข้าสงคมให้กับเด็กน้อย ให้ท่องไว้ขึ้นใจอยู่เสมอว่า ลุกกำลังมองต้นแบบอย่างเราอยู่เสมอ ในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนต้นแบบที่ลูกจะคอยทำตาม เมื่อพ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างควรจะแสดงให้ลูกเห็น

ถึงวิธีที่อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และการปิบัติตัวที่ถูกต้อง  เช่นการยกมือไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่า การกล่าวคำสวัสดี การยิ้มทักทาย ชวนลูกๆนำอาหารไปแบ่งปันคนอื่นบ้าง ให้ลูกเล้กมีส่วนร่วมในบ้าน

เพื่อเป็นการฝึกอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเพราะคนเราไม่สามารถอยู่ลำพังบนโลกใบนี้ได้ การฝึกทักษะชีวิตด้านอื่น จึงช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นที่รักของสังคม พ่อกับแม่ก็ต้องเริ่มฝึกให้เขาปฏิบัติตัวง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่นการ ทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub slot เล่นผ่านเว็บ