เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย

การเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนเข้าเรียนอนุบาล

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย ในสมัยอดีตนั้นเวลาที่เราจะส่งลูกไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเด็กมักจะเข้าเรียนตอนอายุประมาณ 7 ขวบโดยจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่หลังจากเวลาผ่านไปโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนและมอบโอกาสให้เด็กได้มีการเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น

จึงเริ่มมีการเปิดให้เรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งในปัจจุบันนั้นเด็กที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถเบื้องต้นด้วย

โดยหลายโรงเรียนจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์เด็กว่าเด็กมีความรู้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะรับเด็กเข้าโรงเรียนเรามาดูกันว่าความรู้ขั้นพื้นฐานที่เราควรจะเตรียมให้กับลูกน้อยของเราก่อนที่จะเข้าเรียนอนุบาลนั้นแต่ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

       หากใครที่เคยพาลูกไปเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลจะพบว่าคุณครูที่โรงเรียนจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์เด็กซึ่งสิ่งที่เขาจะต้องถามเด็กนั้นได้แก่เด็กมีความรู้เรื่องของตัวอักษรหรือไม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขาจะต้องมีการให้เหล็กทดสอบว่าตัวหนังสือที่คุณครูชี้ให้ดูนั้นอ่านว่าอะไรซึ่งเด็กจะต้องตอบได้ค่อนข้างดี

ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก่อนที่จะพาลูกไปเข้าเรียนหนังสือควรจะมีการสอนลูกให้รู้จักการอ่าน  ก-ฮ และ a ถึง z เพื่อที่จะได้มีความรู้เบื้องต้นเวลาที่ไปเรียนในระดับชั้นอนุบาลเด็กจะได้เข้าใจเนื้อหาที่คุณครูสอนได้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเด็กจะต้องนับเลขเป็นอย่างน้อย 1 ถึง 10 จะต้องสามารถบอกได้ว่าเลข 1 ถึงเลข 10 เขียนยังไงบ้างและใน 1-10 นั้น

มีเลขอะไรอยู่บ้างรวมถึงเราเองในฐานะพ่อแม่จะต้องมีการสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของสีโดยเราสามารถให้ลูกเราดูผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวี  หรือแม้แต่หนังสือ  ซื้อสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านเราสามารถพูดคุยกับลูกและบอกลูกได้ว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้มีสีอะไร

เพื่อให้ลูกได้มีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับด้านสีและควรจะมีการสอนลูกเรื่องของสัตว์ต่างๆว่าตัดที่ลูกเห็นอยู่นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรซึ่งเราสามารถเปิดให้ลูกดูจาก YouTube หรือจากหนังสือที่เราสามารถนำมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนได้รวมทั้งให้ลูกสามารถจดจำเสียงของสัตว์เหล่านั้นได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเวลาร้องเสียงร้องของมันเป็นแบบไหน

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาสมองของลูกน้อยของเราในช่วงที่เขาต้องไปเรียนหนังสือให้เขามีความชำนาญและความรู้กับสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นความรู้พื้นฐานที่เมื่อลูกของเราเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วคุณครูจะต้องสอนต่อยอดให้เขามีความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตสำหรับเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาขึ้นไป

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย