โครงการ Job Expo Thailand 2020

    โครงการ Job Expo    หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความเห็นชอบเรื่องที่รัฐบาลจะมีการส่งเสริม ให้บริษัทเอกชนรับเด็กนักศึกษาจบใหม่มาทำงาน  ซึ่งทางรัฐบาลเองได้มีการจัดโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการJob  Expo Thailand 2020 

สำหรับโครงการนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและยังมีกระทรวงแรงงานและกรมจัดหางานที่จะสนับสนุนโครงการนี้ให้สามารถ ดำเนินโครงการต่อไปได้ด้วยโครงการนี้จะมีการกำหนดวงเงินในการใช้จ่ายโครงการอยู่ที่ 19462 ล้านบาท 

      สำหรับโครงการนี้ได้มีการแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายนพ.ศ 2553 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะจบมาและไม่มีงานทำ  ซึ่งรัฐบาลจะมีการร่วมมือกับเอกชนเพื่อรับนักศึกษาจบใหม่

โดยหวังว่าจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเรานักศึกษาเหล่านั้นได้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานั้นมีงานทำมีประสบการณ์ในการทำงาน  ที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช่ช่วยเหลือแค่เพียงนักศึกษาอย่างเดียวเพียงเท่านั้น

แต่ยังช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆโดยโครงการนี้มีเป้าหมายจะช่วยเหลือทั้งประชาชนนักศึกษาที่จบใหม่และช่วยเหลือทางเจ้าของกิจการให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้  สำหรับโครงการนี้จะมีการรับนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ประมาณสองแสนหกหมื่นคน

          สำหรับรายละเอียดของการขั้นพื้นฐานที่มีการกำหนดเอาไว้ก็คือบริษัทจะต้องมีการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานด้วยอายุงานจะต้องไม่ให้ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีซึ่งรัฐบาลจะมีการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการจ้างงานให้นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ถึง 50%

โดยยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทรัฐบาลจะออกให้อยู่ที่ 7,500 บาทและบริษัทเองก็ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนให้กับนักศึกษาจบใหม่ 7,500 บาทเช่นเดียวกันรวมทั้งสิ้นนักศึกษาจบงานก็จะได้เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทหลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องในการลดหย่อนภาษีและทำประกันสังคมตามปกติ 

       สำหรับวิธีการนี้รัฐบาลมองว่าจะสามารถช่วยเหลือปัญหาอัตราการว่างงานของประชาชนได้มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถดำรงได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังถดถอยอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามสำหรับการจ้างงานของหน่วยงานเอกชนที่จะเข้าร่วม โครงการ Job Expo   Thailand 2020

จะต้องมีการตรวจสอบจากทางหน่วยงานของรัฐบาลว่ามีการเปิดรับนักศึกษาจบใหม่จริงหรือไม่เพราะจะได้เป็นการป้องกันปัญหาว่ากลุ่มบริษัทเอกชนเปิดรับสมัครงานขึ้นมาแต่ไม่ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจริงเพียงเพื่อหวังที่จะเอาเงินจากรัฐบาลที่จะช่วยเหลือในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเท่านั้นดังนั้นการตรวจสอบโครงการนี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุม

            สำหรับโครงการนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะจบและหางานทำได้จริงหรือไม่ 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ออโต้