เจดีน้ำแข็ง เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ของ ชาวอินเดีย

สำหรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ทำให้บางประเทศในโลกเกิดกับสภาพอากาศที่แร้งจัดแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของโลก  เจดีน้ำแข็ง เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ก็คือที่ประเทศชิลีแต่แน่นอนมนุษย์ไม่ยอมแพ้ต่อเรื่องของอากาศง่ายๆล่าสุดก็พยายามที่จะหาวิธีการ

ในการจะเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงฤดูแร้งก็มีแนวความคิดที่ใช้วิธีการสำหรับการทำเจดีย์น้ำแข็งขึ้นมาเป็นการต่อท่อน้ำมาจากธารน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาให้ไหลลงมาแล้วก็ตัวสูงขึ้นมาในลักษณะที่เป็นเจดีย์น้ำแข็งแล้วหลังจากนั้นพอน้ำเริ่มละลายก็จะนำเอาไปใช้ได้ในช่วงฤดูแร้ง

โดยจะเก็บน้ำที่เป็นน้ำฝนในช่วงฤดูหนาวเมื่อถึงช่วงเวลาจำเป็นในการเพาะปลูกก็ค่อยๆทำให้น้ำมันละลายลงมาแล้วปล่อยไหลลงมาตามท่อซึ่งแนวคิดเจดีย์น้ำแข็งที่ว่านี้เป็นแนวคิดที่คิดค้นโดยวิศวะกรชาวอินเดียแล้วเขาได้ใช้แล้วคิดนี้ในการแก้ไขภาวะขาดแคลนน้ำที่อินเดียจนประสบความสำเร็จมากแล้ว

เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของเจดีย์น้ำแข็งซึ่งทำให้มนุษย์สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เป็นนวัตกรรมแหล่งน้ำเทียมที่มนุษย์ได้สรางขึ้นโดยใช้เทคนิคการต่อท่อจากธารน้ำแข็งแล้วให้น้ำไหลมาจนก่อตัวขึ้นในลักษณะเป็นรูปทรงโคนหรือว่าเป็นแบบเจดีย์

หลักการทำงานของเจดีย์น้ำแข็งเมื่อมีการก่อตัวของน้ำแล้วจะอยู่ที่ประมาณ30-50เซนติเมตรจะใช้วิธีการในการต่อท่อน้ำให้น้ำไหลลงมาจากธารน้ำแข็งและหลังจากนั้นในจุดที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าจะเป็นลักษณะฐานเป็นอุโมค์เพื่อที่จะให้น้ำก่อตัวขึ้นมาเป็นลักษระแนวตั้ง

เพราะว่าปกติแล้วน้ำจากธารน้ำแข็งก็จะไหลจากที่สูงลงมายันที่ต่ำมายังที่ได้กำหนดเอาไว้พอน้ำไหลพุ่งออกมาจากท่อเมื่อกระทบกับความเย็นที่อยู่ภายนอกก็จะจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งทันทีพอน้ำก่อตัวสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นลักษณะเจดีย์เป็นลักษณะการงานพลังงานตามธรรมชาติไม่ต้องอาศัยปั๊มน้ำเอาไว้เลย

ซึ่งเจดีย์น้ำแข็งนี้แนวคิดเริ่มมาจากวิศวะกรชาวอินเดียเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนที่อินเดียเป็นพื้นที่ที่มีแต่ทะเลทรายและมีแต่ความหนาวเย็นก็เลยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เจอกับปัญหาภัยแร้งมานานหลายปีที่สำคัญในภูมิภาคนี้ฝนตกน้อยมาก

เฉลี่ยเพียงแค่80มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นแต่ตัววิศวะกรชาวอินเดียคนนี้ก็ใช้ประโยชน์จากธารน้ำแข็งที่อยู่ตามเทือกเขาต่างๆและถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญเป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยสร้างต้นแบบสร้างเจดีย์น้ำแข็งที่มีความสุงประมาณ6เมตรและใน6เมตรนั้นสามารถแช่แข็งน้ำได้ประมาณ150,000ลิตรและจะไม่ละลายจนกระทั่งเข้าสู่หน้าร้อน

 

สนับสนุนโดย.  gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20