การปกครองท้องถิ่น

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรับอบการปกครองมาเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตร แต่ก็มีคำถามและข้อสงสัยว่าประเทศไทยนั้นยังไม่พร้อมกับระบบประชาธิปไตรหรือเปล่า เพราะในช่วงแรกๆนั้น

ประชาชนยังไม่รู้จักว่าระบอบประชาธิปไตรนั้นคืออะไร ทำให้คณะราชนั้นจึงจพเป็นต้องมีการจัดตั้งระบบเทศบาลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เรียนรู้และฝึกการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตรนั่นเองและเมื่อเข้าช่วงปี2540

ถือได้ว่าเป็นยุคที่เกิดความรุ่งเรื่องในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีการแบ่งการบริหารและมีรูปแบบการจัดการที่ค่อนข้างจะชัดเจนและถือว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประชาธิปไตรระดับชาติ เพราะถ้าหากว่าการปกครองส่วนทิ้งถิ่นนั้นมีความเข้มแข็งนั้นก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญเพราะเมื่อการปกครองท้องถิ่นมีความแข็งแรงก็จะทำให้ประเทศมีความแข็งแรงและมั่นคงด้วยนั่นเอง

และในสมัยรัชกาลที่7นั้นก็ได้ทรงพระราชดำริไว้ด้วยว่าอยากเห็นการเลือกตั้งในระดับเทศบาล เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ฝึกการเลือกตั้งและการแกครองตนเองก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบรัฐชประชาหรือในระดับชาติ

ซึ่งอาจจะมองได้ว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตร และต้องยอกรับว่าการปครองแบบท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองที่มีมานานแล้ว แต่ได้มีการให้ความสนใจที่คนเรานั้นมองเห็นถึงความสำคัญจริงๆก็คือในช่วงปี2540

แล้วเริ่มมีบทบาทากขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราก็จะได้เห็นบทบาทขององค์กรณ์ระดับท้องถิ่นที่ได้ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของี่น้องประชาชนมากขึ้นดังนั้นแล้วการปกครองแบบท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตรที่ใกล้ตัวนั่นเอง

การทำให้องค์กรท้องถิ้นมีความเข้มแข็งและให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตัวเองและเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงมากนักเพราะถ้าหากการปกครองท้องถิ่นสามารถแข็งแรงได้ นั่นหมายถึงว่าจะเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศนั่นเอง

ยังมีการวิเคราะห์จาหลายๆสถาบันอีกด้วยว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นถือเป็นการฝึกให้เป็นพลเมืองดีและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะเรานั้นสามารถเข้าไปเพื่อเรียนรู้กระบวนการการของการตัดสินใจและหัวใจสำคัญของประชาธิปไตรนั้นก็คือการเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพแต่ถ้าหากเรานั้นไม่ได้มีการเรียนรู้มาก่อนเราก็อาจจะโดนนักการเมืองหลอกนั่นเอง

และเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองอย่างอ้อมๆด้วย และเมื่อเราได้มีโอกาสในการเลือกระดับเล็กหรือระบบท้องถิ่น เมื่อมีการแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ ทำให้เราสามารถรู้เรื่องรู้ข่าวสารต่างได้โดยง่ายทำให้เรานั้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆได้นั่นเองและทำให้ประชาชนได้ฝึกการใช้สิทธิ์และใช้เสรีภาพของตนนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่า